• News will be here
 • Od 15 kwietnia do 15 maja potrwa wiosenna deratyzacja miasta.

  Akcja na szeroką skalę przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną i jesienią. Ważne, żeby odbyła się jednocześnie w całym mieście.

  Należy wyłożyć trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, w komórkach i pomieszczeniach gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej, w obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, lokalach gastronomicznych, hotelach…

  …w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, schronisku dla zwierząt, na terenach gospodarstw rolnych, a także w urządzeniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz węzłach ciepłowniczych – wylicza Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Deratyzację powinni przeprowadzić właściciele i zarządcy nieruchomości. Są zobowiązani usunąć wszelkie odpady, które mogą stanowić pożywienie dla gryzoni, umieścić ostrzeżenie o wyłożeniu preparatu, uzupełniać trutki, przekazać padłe gryzonie do utylizacji i usunąć trutki po upływie terminu deratyzacji. Akcję nadzoruje straż miejska i wydział ochrony środowiska UM.

  Udostępnij