• Dotąd miasto podpisało 242 umowy z mieszkańcami na dofinansowanie wymiany pieców węglowych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

  Pabianice realizują dwuletni Program Ograniczania Niskiej Emisji, w ramach którego mieszkańcy miasta otrzymują refundację części poniesionych kosztów likwidacji starych pieców węglowych i zakupu nowych, ekologicznych bądź przyłączenie do sieci cieplnej lub gazowej. Na poprawę jakości powietrza Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał nam dotację w wysokości 1.483.551 zł (na ten rok 1.081.248 zł). Inwestycje w ramach programu należy zakończyć do 31 lipca 2018r.

  W 2017 roku inwestycje wykonano w 18 nieruchomościach.

  Właściciele nieruchomości korzystający z programu uzyskują refundację części poniesionych kosztów na wymianę węglowego źródła na bardziej ekologiczne – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  W ramach programu najwięcej, bo 65 procent nieruchomości, przyłącza się do sieci gazowej. W przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci gazowej lub ciepłowniczej właściciele nieruchomości decydują się na węglowe źródło ciepła, spełniające normy ekologiczne i wymogi 5 klasy emisji. Takie rozwiązanie wybrało 21 proc. uczestników programu.

  Warunkiem rozliczenia dofinansowania są faktury VAT lub rachunki wystawione na wnioskodawcę po dacie zawarcia umowy o dofinansowanie – dodaje rzecznik. – Maksymalna wysokość dotacji wynosi do 40 procent kosztów kwalifikowanych związanych ze zmianą sposobu ogrzewania, przy uwzględnieniu maksymalnej wysokości dofinansowania dla danego źródła ciepła.

  Udostępnij