• Zgłoszenia przyjmowane były do minionego piątku. Rozstrzygnięcie konkursów na dyrektorów Szkół Podstawowych nr 8, 14 i 15 nastąpi w maju.

    Jak informuje ratusz, wpłynęły trzy oferty na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 i po dwie oferty na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 15. Kadencja dyrektora trwa 5 lat.

    W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele organu prowadzącego, kuratorium, rady pedagogicznej i rady rodziców danej placówki oraz nauczycielskich związków zawodowych – mówi rzecznik prezydenta.

    Jednym z dokumentów konkursowych była koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły, która będzie omawiana z kandydatem podczas rozmowy kwalifikacyjnej 10 i 11 maja.

    Udostępnij