• Blisko 50 tys. złotych powiat przeznaczył na wykonanie oświetlenia ulicznego. Gdzie rozbłysną nowe latarnie i będzie bezpieczniej?
  Powiat wytypował dwa miejsca. Pierwsze z nich to ulica Nawrockiego przy Szkole Podstawowej nr 17. Kolejne miejsce to skrzyżowanie ulic Orlej i Konopnickiej.
  W pierwszej kolejności należy uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od PGE. Następnie wykonana zostanie dokumentacja projektowa, która stanowić będzie materiały zgłoszeniowe do zatwierdzenia w wydziale architektury i budownictwa. Trzeba jeszcze uzgodnić dokumentację z PGE – wylicza Joanna Kupś, rzecznik starostwa.
  Dopiero wtedy będzie można przystąpić do wykonania budowy nowych słupów doświetlających, energooszczędnych typu LED. Zakończenie prac przewiduje się na koniec września.

  Samorząd chce ponadto zainwestować w ozdobne krzewy, które miałyby pojawić się na ul. Nawrockiego (od Grota Roweckiego do 20 Stycznia).
  Zwrócono się do potencjalnych wykonawców o przygotowanie wstępnej wyceny planowanych robót. O środki finansowe na realizację tego zadania wystąpimy z wnioskiem do wydziału ochrony środowiska. Posadzenie krzewów uzależnione będzie zatem od pozytywnej akceptacji wniosku i przyznania środków na ten cel – mówi Joanna Kupś.

  Udostępnij