• News will be here
 • Od 4 do 29 czerwca mieszkańcy Pabianic będą mogli zgłaszać zadania w ramach nowej IV edycji budżetu obywatelskiego. Pula wynosi 1 mln złotych.

  Formularze będą udostępnione na stronie internetowej budzet.um.pabianice.pl oraz w wydziale spraw społecznych i gospodarczych Urzędu Miejskiego (ul. Narutowicza 33, pok. nr 14).

  Najważniejszą zmianą na tym etapie jest brak listy poparcia dla zgłaszanego zadania – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Kolejne istotne zmiany odnoszą się do etapu głosowania. W tej edycji zagłosujemy wyłącznie na jedno zadanie, a nie jak do tej pory na trzy. Mieszkańcy zameldowani poza Pabianicami będą mogli zagłosować wyłącznie poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny, natomiast osoby zameldowane w Pabianicach będą mogły, tak jak dotychczas, oddać swój głos w formie papierowej lub elektronicznej.

  Ponadto z uwagi na różnice cen pomiędzy rokiem analizy zadań a rokiem ich realizacji do regulaminu wprowadzono zapis, iż faktyczny koszt realizacji zadania będzie mógł zostać zwiększony maksymalnie o 15 procent wartości zadania ustalonej na etapie analizy merytorycznej – dodaje rzecznik.

  Nowy regulamin uwzględnia uwagi zgłaszane w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzonych po ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wnioski zostały przeanalizowane przez zespół ds. budżetu obywatelskiego. Nowe rozwiązania uproszczą sposób głosowania (wybieramy najlepszy pomysł), usprawnią weryfikację głosujących i dadzą szansę projektom zgłaszanym przez mniejsze grupy.

  Pula budżetu obywatelskiego wynosi 1 mln zł, do 200 tys. zł brutto na jedno zadanie. Propozycje (nie więcej niż trzy) może zgłosić każdy mieszkaniec lub organizacja pozarządowa.

  Harmonogram budżetu obywatelskiego na 2019 rok wygląda następująco:

  1) od 4 czerwca do 29 czerwca 2018r. – zgłaszanie formularzy wniosków z propozycjami projektów zadań, warsztaty konsultacyjne dla mieszkańców;

  2) do końca sierpnia 2018r. – analiza formalna i merytoryczna złożonych formularzy oraz ogłoszenie listy zadań zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie;

  3) do 5 września 2018r. – czas na odwołanie się wnioskodawców od wyników weryfikacji analizy formularzy;

  4) do 12 września 2018r. – czas na rozpatrzenie wniesionych odwołań;

  5) do 14 września 2018r. – publiczne losowanie miejsc na liście zadań oraz podanie listy do publicznej wiadomości;

  6) od 20 września do 3 października 2018r. – głosowanie;

  7) do 9 października 2018r. – ustalanie wyników głosowania i ogłoszenie zwycięskich zadań w IV edycji budżetu obywatelskiego.

  Regulamin można znaleźć na http://nowy-bip.um.pabianice.pl/artykul/20/13395/konsultacje-spoleczne-dotyczace-budzetu-obywatelskiego-na-2019-rok

  Udostępnij