• News will be here
 • Jak informuje Miejskie Centrum Pomocy Społecznej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061) świadczenie w wysokości 300 zł przyznawane będzie bez względu na dochód rodziny.

  Świadczenie przysługuje uczniom szkół podstawowych i średnich do 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – mówi Izabela Morawska z wydziału świadczeń rodzinnych i alimentacji MCPS.

  Od 1 sierpnia do 30 listopada mieszkańcy Pabianic będą mogli składać wnioski w formie papierowej w oddziale realizującym program „Rodzina 500+” Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. św. Jana 10.

  Zachęcamy do wyboru wniosków elektronicznych, które można składać już od 1 lipca on-line przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną – dodaje Izabela Morawska.

  Świadczenie przysługuje na wniosek rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka oraz pełnoletniej osoby uczącej się niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem prawa do alimentów.

  W celu usprawnienia procesu składania dokumentów pod koniec lipca rozpocznie się wydawanie numerków. Wniosek 300+ będzie można złożyć razem z wnioskiem 500+ podczas jednej wizyty – powiedziała pracownica MCPS.

  Do końca czerwca na stronie mcps.pabianice.pl zostanie umieszczona informacja o terminie pobierania nowych wniosków. Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia „Dobry start” złożone w lipcu lub sierpniu zostaną rozpatrzone do 30 września, a złożone w terminie późniejszym – do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

  Udostępnij