• News will be here
  • Uzdrowieni relacjonują, jak stali się zdrowi. Specjaliści przedstawiają udokumentowane medycznie uzdrowienia. Referenci przekazują wiedzę Bruno Gröninga (1906-1959) tak, że każdy może doświadczyć prawdy jego słów: „Nie ma chorób nieuleczalnych!”.

    Na wykład informacyjny z lekarzem I. Kaczmarek zaprasza zainteresowanych Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Łaskiej 46/48. Spotkanie zaplanowano w sobotę, 16 czerwca, o godz. 11.30.

    Bruno Gröning pozostawił wiedzę o przyjmowaniu naturalnej siły uzdrawiającej, która może pomóc każdemu człowiekowi w uzyskaniu trwałego zdrowia. Zarówno dziś, jak i wówczas, na całym świecie następują uzdrowienia z przewlekłych chorób, trwających dziesiątki lat, a także z uzależnienia od narkotyków i innych substancji. Lekarze, psycholodzy i naturoterapeuci z Medycznej Grupy Naukowej dzielą się swoimi doświadczeniami w ramach regularnych wykładów, prowadzonych bezpłatnie na całym świecie.

    Udostępnij