• News will be here
 • Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski ponownie apeluje o powoływanie komisji do szacowania strat w gospodarstwach, które ucierpiały z powodu suszy. Szef resortu prosi rolników, aby zwracali się do urzędów gmin o kierowanie w tej sprawie wniosków do wojewodów. Do wniosków o oszacowanie strat rolnicy nie są zobowiązywani do składania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

  Oszacowanie strat musi być zakończone przed zebraniem plonu głównego, a tylko w 1/3 zagrożonych suszą gmin pracują komisje. Aktualnie szacowane są straty w 693 gminach zagrożonych suszą rolniczą. W gminie może pracować kilka komisji. Po zakończeniu prac komisji określona zostanie wielkość pomocy dla poszkodowanych rolników.

  Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który prowadzi monitoring suszy, na 2478 gmin w Polsce aż 2329, tj. w 93,99% z nich, jest zagrożonych suszą rolniczą w uprawach zbóż jarych. W odniesieniu do zbóż ozimych dotyczy to 91,36% gmin, krzewów owocowych – 90,4%, w uprawach truskawek – 90,11%. W innych uprawach procentowy udział gmin zagrożonych suszą rolniczą wynosi odpowiednio: dla roślin bobowatych – 76,27%, dla warzyw gruntowych – 64,16%, drzew owocowych – 62,87%, tytoniu – 60,37%, dla upraw rzepaku i rzepiku – 50,52%.

  Formą pomocy są kredyty klęskowe dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę. ARiMR spłaca za rolników część odsetek od kredytu. Warunek konieczny to posiadanie protokołu oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów – wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz.

  Zapytaj w gminie, czy taki wniosek został złożony. Następnie wypełnij wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR – dokument możesz wydrukować ze strony www.arimr.gov.pl lub otrzymać w banku. Przygotuj inne dokumenty wymagane przez bank. Kto może ubiegać się o kredyt? Indywidualni rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa.

  Procedura ubiegania się o kredyt: oszacowanie szkód i sporządzenie protokołu – komisja powoływana przez wojewodę, rozpatrzenie wniosku kredytowego – bank, zawarcie umowy kredytowej- bank i kredytobiorca.

  O kredyt klęskowy można ubiegać się w następujących bankach: Bank PEKAO SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze, SGB-Bank SA, a także zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze, Bank BGŻ BNP Paribas SA, Bank Zachodni WBK SA, Krakowski Bank Spółdzielczy. Uwaga: okres kredytowania i okres karencji w spłacie kredytu rolnik ustala z bankiem. Opłaty i prowizje można negocjować indywidualnie z bankiem.

  Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl zakładka Susza.

  Udostępnij