• Podsumowano tegoroczną maturę. Do egzaminu dojrzałości w 2018 roku w pięciu szkołach średnich podległych starostwu powiatowemu przystąpiło 401 uczniów. Najlepiej wypadli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego. Na 98 osób maturę zdało 96. Jedna osoba będzie miała poprawkę w sierpniu z języka angielskiego, a jedna z matematyki.

    Do matury w II Liceum Ogólnokształcącym przystąpiło 136, z czego 6 osób nie zdało egzaminu. Jest również 6 poprawek: jedna z języka angielskiego i pięć z matematyki. W Zespole Szkół nr 1 na 28 uczniów maturę zdało 21. Jedna nie zdała egzaminu, a sześć ma poprawki (jedna z angielskiego i z języka polskiego oraz cztery z matematyki). W Zespole Szkół nr 2 na 81 zdających maturę egzamin zaliczyło pozytywnie 69. Cztery nie zdały egzaminu, a ośmioro ma poprawkę: jedną z języka polskiego i siedem z matematyki. W Zespole Szkół nr 3 wśród 58 maturzystów egzamin zaliczyło 49 uczniów. 4 osoby nie zdały, a pięć ma w sierpniu poprawki: jedna z angielskiego, jedna z polskiego, jedna z niemieckiego i dwie z matematyki.

    Udostępnij