• News will be here
 • Zmiana czasu ma tak samo wielu zwolenników, jak i przeciwników. Podnoszone są takie kwestie jak oszczędność energii, ilość światła słonecznego, wpływ na samopoczucie. Komisja Europejska postanowiła zapytać mieszkańców UE, czy chcą zmian w tym zakresie. Konsultacje potrwają do 16 sierpnia.

  Zmiana czasu polegająca na wprowadzeniu i odwołaniu czasu letniego obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Chodzi o możliwość skorzystania jak najdłużej ze światła dziennego w danym okresie. Kwestię tę reguluje Dyrektywa 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 stycznia 2001r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego. Zgodnie z nią czas letni wprowadza się w ostatnią niedzielę marca, a jego odwołanie następuje w ostatnią niedzielę października. Jesienią czas lokalny przesuwany jest godzinę do tyłu.

  Czas letni funkcjonuje w Polsce od 1977r. Zmiany czasu dokonywane są na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydawanego co pięć lat na kolejne pięć.

  W ostatnich latach coraz więcej organizacji i państw prowadzi badania na temat wpływu zmiany czasu na różne dziedziny naszego życia. Pamiętajmy jednak, że punkt widzenia zależy też od położenia geograficznego danego terenu i uwarunkowań historyczno-społeczno-gospodarczych. Są kraje, np. słoneczne południe Europy, gdzie zmiana czasu nie ma tak naprawdę znaczenia, inaczej w państwach nordyckich.

  Dlatego Komisja Europejska pyta o zdania obywateli UE. Można je wyrazić na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements

  Zróżnicowane opinie:

  Dłuższy dzień to zwiększenie aktywności ruchowej i rekreacji na świeżym powietrzu (co ma wpływ na nasze zdrowie); dodatkowe dochody w turystyce i rekreacji; korzyści dla innych sektorów związane z możliwym wcześniejszym rozpoczęciem pracy (branża budowlana, gospodarstwa rolne).

  Dłuższy dzień może mieć wpływ na mniejszą ilość wypadków, szczególnie z udziałem pieszych i rowerzystów.

  Zmiana czasu powoduje u niektórych osób dyskomfort, jest uciążliwa. Potrzeba im kilku, a nawet kilkunastu dni, by dostosować swój rytm życia do funkcjonowania w nowych warunkach.

  Brak jednoznacznych wyników, jeśli chodzi o oszczędność energii. W okresie letnim więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, ale i częściej korzystamy z klimatyzacji. Przykłady takie można mnożyć.

  Udostępnij