• Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach informuje, że prowadzi nabór na aktualne formy aktywizacji dla bezrobotnych.

  Dla wszystkich osób bezrobotnych są staże. Dla osób do 30. roku życia staż będzie organizowany maksymalnie na okres do 8 miesięcy, dla osób powyżej 30. roku życia – maksymalnie do końca bieżącego roku. Przewidziano również szkolenia i prace interwencyjne.

  Dla bezrobotnych poniżej 30. roku życia PUP oferuje pracodawcom refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

  Preferowane będą osoby bezrobotne spełniające kategorię NEET, tj. nieuczestniczące w okresie ostatnich 4 tygodni w szkoleniach (pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) finansowanych ze środków publicznych.

  Urząd zaprasza do składania wniosków, które są dostępne w siedzibie PUP w Pabianicach i w Filii w Konstantynowie Łódzkim, a także na stronie internetowej w zakładkach: „Dostępne formy aktywizacji” i „Dokumenty do pobrania”. Warunki ubiegania się o realizację ww. form określone są w Zasadach dla poszczególnych usług i instrumentów.

  Nabory będą trwały do wyczerpania środków finansowych.

  Udostępnij