• Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje, że mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych programów zdrowotnych.

  Mieszkańcy województwa łódzkiego mogą korzystać z bezpłatnych badań lekarskich w ramach programów zdrowotnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  Obecnie w regionie realizowane są programy profilaktyczne dotyczące zapobiegania i wczesnego wykrywania: cukrzycy typu 2, przewlekłej choroby nerek, nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego. Realizowany jest także program szczepień przeciwko wzw typu B dla osób chorych przewlekle oraz program rehabilitacji leczniczej.

  Łódzkie pod względem zapadalności na choroby przewlekłe i długości życia mieszkańców, niestety, zajmuje dosyć niechlubne miejsce w skali kraju – mówi Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. – Zły stan zdrowia mieszkańców naszego regionu jest także jednym z głównych czynników ograniczających ich aktywność zawodową, szczególnie osób w wieku 50 plus. Dlatego chcemy inwestować we wszelkie programy zdrowotne, które pomogą odwrócić ten niekorzystny trend. Co roku w budżecie województwa na zadania dotyczące profilaktyki zdrowotnej staramy się zapewniać jak najwięcej środków – dodał marszałek.

  Wszystkie programy dotyczące profilaktyki zdrowotnej realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  Informacje o miejscu oraz terminie zgłoszeń do programów znajdują się na stronach: rpo.lodzkie.pl lub zdrowie.lodzkie.pl

  Udostępnij