• Łódzka spółka Toya zaoferowała najem systemu monitoringu wizyjnego na terenie Pabianic za 308.602 zł. To jedyna złożona oferta w przetargu i mieści się w zaplanowanej kwocie (309.960 zł). Monitoring obejmie sześć obszarów, w których pojawi się 17 kamer (5 szybkoobrotowych (PTZ) i 12 stałopozycyjnych).
    Monitoring obejmie następujące rejony: skwer przy ul. Szarych Szeregów (1 kamera PTZ), ul. Warszawska/Kapliczna (3 kamery stałopozycyjne), ul. Zamkowa/Kilińskiego/św. Jana (4 stałopozycyjne, 1 PTZ), pl. Stary Rynek (2 stałopozycyjne, 1 PTZ), ul. Zamkowa/Łaska/Wspólna/Partyzancka (3 kamery stałopozycyjne, 1 PTZ) oraz ul. Gawrońska/Nawrockiego/Mokra (1 PTZ).
    Wyłoniony wykonawca będzie odpowiadał za całą techniczną stronę przedsięwzięcia, czyli zaprojektowanie i zainstalowanie kamer, ich konserwację oraz za dostawę obrazu do centrum monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta. – Za najem kamer miasto będzie płacić comiesięczny czynsz. Na budowę systemu monitoringu wykonawca będzie miał 120 dni po podpisaniu umowy. Umowa będzie obowiązywała przez 48 miesięcy.
    To był drugi przetarg na najem systemu monitoringu (w pierwszym przetargu, na osiem obszarów monitorowania, jedyna oferta niemal dwukrotnie przekraczała zarezerwowaną kwotę).

    Udostępnij