• News will be here
 • Od 1 września wysokość renty socjalnej wzrośnie o 164,77 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w województwie łódzkim z urzędu podwyższy ponad 16,5 tys. rent socjalnych. Wypłaci też wyrównania świadczeń za okres od czerwca do września br.
  Ponad 16,5 tys. osób w województwie łódzkim pobiera renty socjalne. Najwięcej w I Oddziale ZUS w Łodzi – 6371, następnie w tomaszowskim Oddziale ZUS – 5108 i w II Oddziale ZUS w Łodzi – 5060 osób. Od 1 września wzrośnie wysokość rent socjalnych z 865,03 zł do 1029,80 zł. Za okres od czerwca do września ZUS wypłaci także wyrównanie.
  Podwyższenie wysokości świadczeń ma związek z wejściem w życie ustawy z 9 maja 2018r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Zgodnie z przepisami ustawy wysokość renty socjalnej ma być równa kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a ta wynosi 1029,80 zł.
  Podwyższenie wysokości rent socjalnych odbywa się z urzędu, co oznacza, że nie trzeba w tej sprawie składać wniosków.
  Należy pamiętać, że renta socjalna może być łączona z rentą rodzinną. W sumie wysokość obu świadczeń nie może przekroczyć dwukrotności kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 2059,60 zł (brutto). W pierwszej kolejności wypłacana jest renta rodzinna, różnicę do kwoty 2059,60 zł uzupełnia się z renty socjalnej – mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego.
  Przypomnijmy, renta socjalna przyznawana jest osobie pełnoletniej, której całkowita niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 18. roku życia, lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem 25 lat albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

  Udostępnij