• Od 15 września do 15 października potrwa jesienna deratyzacja miasta.

    Akcja na szeroką skalę przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną i jesienią, co wynika z regulaminu utrzymania czystości i porządku. Ważne, żeby odbyła się jednocześnie w całym mieście. Akcję nadzorują straż miejska i wydział ochrony środowiska UM.

    Będzie polegać na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, wolno stojących komórkach i pomieszczeniach gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, lokalach gastronomicznych, hotelach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, w schronisku dla zwierząt, na terenach gospodarstw rolnych, a także w urządzeniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz węzłach ciepłowniczych.

    Deratyzację powinni przeprowadzić wszyscy właściciele bądź inne podmioty władające nieruchomością na terenie Pabianic – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

    Przed wyłożeniem preparatu należy usunąć wszelkie odpady, które mogą stanowić pożywienie dla gryzoni, umieścić ostrzeżenie o wyłożeniu preparatu, uzupełniać preparat w trakcie trwania deratyzacji, przekazać padłe gryzonie do utylizacji i usunąć preparat po upływie terminu deratyzacji.

    Udostępnij