• News will be here
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi.

  W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w gospodarstwach których susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej 70 procent. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września.

  Stawka pomocy wynosi 1000 zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

  Z kolei rolnicy, w gospodarstwach których szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17 października. W tym przypadku bazowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i również jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy.

  O pomoc w ARiMR mogą ubiegać się także rybacy, którzy prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018r. susza lub powódź. Wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencji od 14 do 28 września. Rybacy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 300 zł do 1 ha gruntów pod zarybionymi stawami.

  Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, w zakładce Susza-Pomoc klęskowa.

  Udostępnij