• Od 1 stycznia 2019r. wejdzie w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. To znaczy, że każdy kto kupił lub wybudował dom czy garaż na gruncie w użytkowaniu wieczystym, automatycznie będzie też właścicielem ziemi, na której stoi budynek.

    W Pabianicach umowy użytkowania wieczystego na działkach miejskich ma około 5 tys. gospodarstw domowych. Zamiast rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, przyszli właściciele będą płacić opłatę przekształceniową w rocznych ratach przez 20 lat (wysokość rat będzie równa opłacie za użytkowanie wieczyste ustalonej na 1 stycznia 2019).

    W związku z tym prezydent zaproponuje Radzie Miejskiej wprowadzenie korzystnych dla mieszkańców warunków przekształcenia. Osoby, które są dzisiaj wieczystymi użytkownikami, będą mogły skorzystać z bonifikaty do 50 procent przy jednorazowej opłacie przekształceniowej – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

    Projekt uchwały określający kryteria i warunki skorzystania z bonifikaty przy przekształceniu zostanie przedstawiony na jednej z najbliższych sesji RM.

    Udostępnij