• Głosowanie w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego dla Pabianic na 2019 rok zostało zakończone o północy z 3 na 4 października.

    Wiemy już, że pabianiczanie oddali 5742 głosy, z czego 5498 to głosy elektroniczne, a 244 to głosy papierowe. Tegoroczna frekwencja wzrosła o ponad 20% względem ubiegłorocznej edycji, w której udział wzięło 4738 mieszkańców.

    Kolejnym etapem jest weryfikacja oddanych głosów.

    Zespół do spraw budżetu obywatelskiego weryfikuje głosy pod względem ich ważności oraz ustala liczbę głosów ważnych i nieważnych. Ostatnim krokiem będzie określenie kolejności zadań ze względu na uzyskaną liczbę głosów – informuje Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

    Lista zadań zakwalifikowanych do realizacji zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż 9 października.

    Udostępnij