• News will be here
 • W piątek, 12 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej świętowali dyrektorzy i nauczyciele.

  Jako pierwsi przedstawiciele placówek powiatowych. Dyrektorzy i nauczyciele spotkali się o godzinie 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury.

  Nagrodzono 10 dyrektorów szkół i placówek podległych starostwu. Oto oni: Barbara Żwańska (I LO), Krzysztof Zajda (II LO), Paweł Szałecki (Zespół Szkół nr 1), Henryk Kucharski (ZS nr 2), Agnieszka Kulpińska-Górska (ZS nr 3), Bożena Bulzacka (Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach), Małgorzata Biegajło (Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego), Mariusz Wielebski (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) i Grażyna Wójcik (Młodzieżowy Dom Kultury) – po 2000 zł, Marzena Kobojek (Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim) – 1000 zł.

  9 nauczycieli odebrało nagrody pieniężne (1300 zł). Byli to: Magdalena Przygocka-Wypych (I LO), Dariusz Wypych (II LO), Dominika Krawczyk (ZS nr 1), Zbigniew Miszczak (ZS nr 2), Agnieszka Bajer (ZS nr 3), Ewelina Skorzycka (ZSS nr 4 w Konstantynowie Łódzkim), Anna Pelc-Krysiak (ZSS nr 5 w Pabianicach), Grażyna Pryca (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach) i Beata Stasiak (Młodzieżowy Dom Kultury).

  Nagrody (1250 zł) były też dla przedstawicieli związków zawodowych, czyli Elżbiety Dyby – prezes Międzygminnego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pabianicach i Andrzeja Bartłomiejczyka – przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pabianicach.

  O godzinie 12.30 w MOK-u rozpoczęła się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym roku powiązana z obchodami 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 9.

  Prezydent miasta przyznał 14 dyrektorom szkół i przedszkoli nagrody specjalne w wysokości 2.100 zł. Otrzymali je: Elżbieta Dzionek (dyrektor PM 2), Barbara Olszewska (PM 4), Beata Hankiewicz (PM 6), Katarzyna Barasińska (PM 11), Elżbieta Kmieć (PM 13), Honorata Bartoszek (PM 14), Beata Adasiak (PM 16), Anna Leśniak (dyrektor SP 1), Anna Bednarek-Kuropatwa (SP 2), Waldemar Flajszer (SP 3), Elwira Stanek (SP 9), Beata Jaśkiewicz (SP 14), Grzegorz Hanke (SP 15), Ewa Bosiak (SP 17). Nagrody otrzymały również dwie wicedyrektorki: Mariola Jóźwik (PM 16) i Krystyna Kucharek (SP 3).

  9 nauczycieli dostało nagrodę specjalną prezydenta w wysokości 1.800 zł. Są to: Paulina Pintera (PM 2), Katarzyna Osmulska (PM 3), Katarzyna Głowacka (PM 5), Dorota Lauer-Tomecka (PM 13), Jolanta Duliniec (nauczyciel wf w SP 1), Marta Tomczyk (nauczyciel j. angielskiego w SP 5), Renata Szałecka (nauczyciel wf w SP 13), Aldona Kubiak (nauczyciel muzyki w SP 14) i Renata Wiśniewska-Kociołek (nauczyciel matematyki i informatyki w SP 17). 9 dyrektorom przyznano nagrodę prezydenta miasta w wysokości 1.000 zł. To Beata Kłos (PM 3), Ewa Ogińska (PM 5), Magdalena Sadzisz (PM 8), Renata Włodarczyk (PM 12), Halina Klat (PM 15), Jerzy Kaczmarek (SP 5), Marzenna Majchrzak (SP 8), Anna Krauzowicz (SP 13), Włodzimierz Stanek (SP 16). Nagrodę otrzymało również dwóch kierowników administracyjnych: Agnieszka Kołodziejska z SP 3 oraz Jarosław Gabara z SP 16.

  Na uroczystości w MOK-u pięcioro najzdolniejszych uczniów otrzymało nagrody Rady Miejskiej. Julia Krempińska (dziedzina sport) otrzymała 2 tys. zł, Jaga Kubiak (sport) – 1,5 tys. zł, Angela Budz (kultura i sztuka) – 1 tys. zł, Nadia Reguła (kultura i sztuka) – 1 tys. zł i Alicja Wołosz (kultura i sztuka) – 1 tys. zł.

  Udostępnij