• Szkoła Podstawowa nr 9 mieszcząca się przy ulicy Partyzanckiej świętowała swe 100-lecie.

  Od wielu miesięcy społeczność Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi przygotowywała się do obchodów stulecia istnienia placówki oraz nadania jej imienia. Jest to wyjątkowa okazja, by zatrzymać się, spojrzeć w przeszłość i prześledzić losy szkoły, która ma niezwykłą i bogatą historię. Jest to także moment, w którym trzeba wspomnieć o wszystkich, którzy przez lata tworzyli Dziewiątkę, dzielili się swoim doświadczeniem, przekazywali wiedzę, wpajali fundamentalne wartości, dzięki którym wiele pokoleń absolwentów odnajdowało własną drogę rozwoju, zajmowało ważne miejsca w społeczeństwie i stawało się wartościowymi obywatelami. By przywołać znaczące wydarzenia w dziejach szkoły, nauczyciele opracowali z okazji stulecia rys historyczny obejmujący okres od 1918 roku do czasów obecnych.

  Obchody wspaniałego jubileuszu rozpoczęły się 11 października o godz. 9.00 uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty i św. Wawrzyńca Męczennika, gdzie spotkała się społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Zgromadzeni byli świadkami, a zarazem uczestnikami niezwykle wzruszającego wydarzenia, którym było uroczyste poświęcenie i przekazanie sztandaru szkole. Poświęcenia sztandaru dokonali: proboszcz parafii ksiądz kanonik Andrzej Chmielecki, dyrektor szkoły Elwira Stanek, prezydent Grzegorz Mackiewicz oraz przewodnicząca rady rodziców Beata Kosecka. Reprezentanci klas złożyli ślubowanie, że będą strzec honoru i dobrego imienia szkoły oraz z zapałem i wiarą jednoczyć wysiłki dla dobra szkoła, miasta i ojczyzny.

  Rodzice przekazali sztandar szkole, ufając, że od tej pory stanie się on symbolem wartości, w których będą wzrastać uczniowie, a cnoty patrona szkoły Jana Długosza, którego wizerunek umieszczono na sztandarze, będą drogowskazem w ich codziennym życiu. Po poświęceniu dyrektor Elwira Stanek opisała sztandar, wyjaśniając jego symbolikę. Następnie podziękowała fundatorom i wszystkim przybyłym na uroczystość.

  Prowadzący mszę ksiądz proboszcz w swojej homilii podkreślił znaczenie tradycji i wartości, które szkoła pielęgnuje, oraz ważność misji, jaką wypełnia każdy nauczyciel. Nie ukrywał także, jak bardzo sam jest poruszony udziałem w tej historycznej dla szkoły, parafii i miasta chwili.

  12 października nastąpił dalszy ciąg obchodów stulecia połączony z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury. Uroczystość poprowadziła dyrektor szkoły Elwira Stanek i nauczyciel Marcin Owczarek. Powiadomili zebranych, że uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach z 26 lipca 2018 roku szkoła otrzymała imię Jana Długosza. W części artystycznej przypomniane zostały najważniejsze dla historii Dziewiątki wydarzania i fakty: jej powstanie, które zbiegło się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, krótki czas odbudowy polskiej tożsamości przerwany przez wybuch drugiej wojny światowej, ciężki dla szkoły czas powojenny, powstanie drużyny harcerskiej i rozwój turystyki, burzliwy okres stanu wojennego, wreszcie przekształcenie w szkołę z oddziałami integracyjnymi.

  Następnie Elwira Stanek złożyła podziękowania za wieloletnią pracę, trud i zaangażowanie w promowanie edukacji i rozwój uczniów ostatnim dyrektorom szkoły – Violetcie Winiarskiej i Henrykowi Adamkiewiczowi. Ich przemówienia przywróciły wspomnienia i dostarczyły obecnym wielu wzruszeń.

  Ważnym momentem uroczystości było odśpiewanie przez chór Dziewiątki hymnu szkoły, który powstał specjalnie na tę okazję. Słowa do hymnu napisał przyjaciel szkoły Jerzy Holweg, zaś muzykę skomponował absolwent szkoły Marek Smuga.

  W części poświęconej obchodom Dnia Edukacji Narodowej Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Żeligowski wręczył stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Nagrody z rąk prezydenta Grzegorza Mackiewicza oraz naczelnika wydziału edukacji kultury i sportu Waldemara Borynia odebrali również dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

  Uroczystość zakończył występ absolwentki Dziewiątki Katarzyny Wawrzyńczak, dwukrotnej laureatki powiatowego konkursu recytatorskiego „Porozmawiajmy poezją” i laureatki powiatowego konkursu recytatorskiego „Zwierciadło Rzeczywistości”, która zaprezentowała swój własny wiersz o szkole. Wielu zebranych pozostało w budynku MOK-u, żeby obejrzeć wystawę prac uczniów oraz wpisać się do księgi pamiątkowej. Wszyscy zaproszeni w geście podziękowania otrzymali szkic historyczny szkoły oraz upominki jubileuszowe.

  Zaproszeni do zwiedzania murów szkoły goście mogli odwiedzić sale, w których niegdyś spędzali wiele czasu – jedni, by się uczyć, drudzy, by wiedzę przekazywać. Wielu wzruszeń dostarczyły chwile spotkań z dawnymi pedagogami i kolegami, a także oglądanie pamiątek, starych fotografii oraz kronik. Był również czas na prezentację talentów obecnych uczniów Dziewiątki, którzy odnoszą sukcesy w recytacji, śpiewie i tańcu.

  Świętowaliśmy rocznicę, która daje nam wiele powodów do radości i dumy. Przygotowanie obchodów stulecia istnienia szkoły wymagało od nas niemało wysiłku. Dzięki zaangażowaniu i staraniom dyrekcji, całej rady pedagogicznej, rodziców i uczniów przeżyliśmy uroczystość, która na długo pozostanie nie tylko w naszej pamięci, ale i w pamięci wszystkich zaproszonych gości.

  Małgorzata Zawichrowska

  Joanna Morawska

  Dorota Piskorska

  Udostępnij