• News will be here
 • Co roku stowarzyszenie Granica organizuje akcję „Znicz”. 1 listopada składają kwiaty pod pomnikiem Kotana, swego patrona. I wspominają…

  Prezes Elżbieta Skrzymowska organizuje coroczną akcję „Znicz”. Wraz z członkami Stowarzyszenia Abstynentów „GRANICA” kupuje znicze od harcerzy sprzedających je przy cmentarzu na ul. Kilińskiego. Znicze zapalają na pustych grobach, nieodwiedzanych przez nikogo, ale też na grobach osób uzależnionych, bezdomnych, tych, którzy byli w ośrodku przy Granicznej, ale nie chcieli żadnych zmian wprowadzić w swoje życie.
  – Osoby uzależnione, zapalając znicze na grobach, mogą zastanowić się jednocześnie nad swoim życiem. Nad tym, jak wiele razy sami otarli się o śmierć. Dziś mają to szczęście, że żyją i mogą zmienić swoje dotychczasowe postępowanie – mówi prezes.
  W tym dniu palą się także znicze obok kwiatów przy pomniku Marka Kotańskiego, wielkiego patrona i nauczyciela „Granicy”. Członkowie stowarzyszenia przy ognisku i gorącej kawie wspominają Go, jego wizytę na Granicznej w 2002 roku, jego śmierć, dokonania i odsłonięcie pomnika.
  Myślę, że zawsze będziemy pamiętać… – dodaje Elżbieta Skrzymowska.

  Udostępnij