• News will be here
 • Punktualnie o godzinie 10.00 na placu przed budynkiem OSP Pabianice rozpoczął się uroczysty apel z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Świętowali druhowie-ochotnicy ze wszystkich jednostek województwa łódzkiego. Na uroczystość zjechali licznie zaproszeni goście. Głos zabrała m.in. druhna Beata Zielińska, prawnuczka pierwszego prezesa Zarządu Głównego Związku dh. Bolesława Chomicza.
  2018 rok to także  rok  Bolesława Chomicza, twórcy Ochotniczych Straży Pożarnych, pierwszego Prezesa Związku. Bolesław Chomicz należał do pokolenia, które sobie Polskę wymarzyło, wymarzoną wypracowało, a wypracowaną wywalczyło. Możemy się cieszyć, że ludzie jego pokroju zaistnieli. Nie znałam mojego pradziadka osobiście, ale znam go z opowieści rodzinnych. Mawiał, by nie marzyć, a działać. Działał według powziętego z góry planu, biorącego się z marzenia, które miało solidne podstawy biorące się z wychowania w duchu patriotycznym, znajomości historii, świetnej orientacji w otaczającej rzeczywistości oraz porządnego wykształcenia. Stoję przed Państwem w mundurze strażackim, który jest moją dumą. Staram się choć trochę, na ile potrafię, kontynuować Jego dzieło.
   
  Dla upamiętniania apelu strażaków-ochotników województwa łódzkiego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odsłonięto tablicę pamiątkową. Wartę przy niej pełniły Karolina Rosińska i Daria Nowak z Ochotniczej Straży Pożarnej Kudrowice z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Odsłonięcia tablicy dokonali: Jan Ryś, prezesa zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. łódzkiego, Roman Figiel,  prezesa zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pabianickiego, oraz Jerzy Sobierajski, prezes OSP Pabianice. Kwiaty pod tablicą złożyli strażacy, młodzież z OSP, a także władze samorządowe. Oprawę muzyczną zapewniła jak zwykle Orkiestra Dęta OSP z Górki Pabianickiej pod batutą druha Roberta Kraski.
   
  Za długoletnią działalność na rzecz OSP złotym znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali druh Stanisław Skorupa i druh Zdzisław Sobieraj. Natomiast medale honorowe im. Bolesława Chomicza za zasługi dla rozwoju i umacniania związku OSP RP odznaczeni zostali: druh Włodzimierz Fraszczyk, druh Stefan Witczak oraz starosta pabianicki Krzysztof Habura.

  Udostępnij