• News will be here
 • Firma Adamed została odznaczona tytułem „Zasłużony dla Wynalazczości” przyznanym w ramach obchodów 100-lecia powstania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce.

  Odznaka „Za Zasługi dla Wynalazczości” przyznawana jest innowacyjnym przedsiębiorstwom aktywnie działającym na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości, mającym szczególne wyniki w zakresie wprowadzania nowej techniki, a także przyczyniającym się do rozwoju nauki i odważnie wprowadzającym innowacje do codziennego użytku. Nasz Adamed posiada blisko 200 patentów w dziedzinie farmacji, chroniących własność intelektualną firmy w większości krajów na świecie.

  26 listopada podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie odznakę z rąk dr Alicji Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP, oraz Marcina Ociepy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, odebrał Maciej Adamkiewicz, prezes Zarządu Adamed Pharma SA.

  Szybkie i sprawne wdrażanie wynalazków to dziś warunek pomyślności rozwoju państwa. To jak wykonujemy pracę jest miarą profesjonalizmu i patriotyzmu. I dzisiaj ci, którzy odbiorą nagrody Zadłużony dla Wynalazczości, potwierdzili pracą i działaniem dla dobra publicznego swoją najwyższą próbę – powiedział minister Marcin Ociepa.

  Uroczystość wieńczyła rok obchodów 100-lecia powstania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce.

  Urząd Patentowy RP

  ustanowiony 28 grudnia 1918 roku dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego był jedną z pierwszych instytucji państwowych utworzonych po odzyskaniu niepodległości. W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd udzielił ponad 220 tysięcy patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 60 tysięcy wzorów użytkowych, 23 tysiące wzorów przemysłowych oraz około 300 tysięcy znaków towarowych. W tym okresie wpłynęło do Urzędu ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń. Dziś Urząd Patentowy jest jedną z instytucji mających wpływ na tworzenie warunków rozwoju innowacyjnej i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

  Udostępnij