• Trwa kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” (25 listopada – 10 grudnia).

    Powołany przez prezydenta Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa przy Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej (MOPS), organizuje obchody międzynarodowej kampanii „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”.

    We wtorek, 4 grudnia, w godzinach 13.00 – 15.00 przed Urzędem Miejskim zaplanowano happening. Przedstawiciele zespołu i ośrodka będą wręczać przechodniom kwiaty przewiązane białą wstążką (która jest symbolem tej kampanii) z informacją, gdzie osoby pokrzywdzone mogą szukać pomocy.

    Udostępnij