• News will be here
 •  

  Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność gospodarczą na niewielką skalę co najmniej przez 60 dni, będą mieli możliwość obniżenia wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.

  Muszą tylko spełnić ustawowe warunki i zgłosić zmianę w ubezpieczeniach w terminie 7 dni, tj. najpóźniej do 8 stycznia. Mały ZUS” dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Nie obejmuje składek na ubezpieczenie zdrowotne.

  Z tego rodzaju ulgi w opłatach mogą skorzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG, których przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej prowadzonej przez cały rok nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, która w 2018 roku wynosiła 63 tysiące złotych. Jeśli działalność nie była prowadzona przez cały rok, do wyliczenia progu przychodu należy zastosować proporcję informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

  Z niższych składek możemy korzystać przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności. Warto zauważyć, że przedsiębiorca, który dopiero rozpocznie działalność, nie będzie mógł skorzystać od razu z Małego ZUS, ponieważ nie spełni warunku dotyczącego 60 dni prowadzenia działalności gospodarczej w ubiegłym roku. Może jednak skorzystać ze składek preferencyjnych bądź ulgi na start.

  Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przy Małym ZUSie zależy od przeciętnego miesięcznego przychodu uzyskanego z działalności gospodarczej w ubiegłym roku. Wylicza się ją według wzoru: przychód z ubiegłorocznej działalności gospodarczej dzielimy przez liczbę dni prowadzenia działalności w ubiegłym roku i mnożymy przez 30 mówi rzecznik.

  Udostępnij