• News will be here
 • Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 1 stycznia 2019 roku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z tą ustawą prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

  Potwierdzeniem przekształcenia będzie zaświadczenie wydane przez Prezydenta Miasta Pabianic. Wyjaśniamy, że przedmiotowe zaświadczenie jest niezbędne do dokonania czynności cywilnoprawnych (np. sprzedaży lokalu mieszkalnego) w tym ustanowienia przez spółdzielnię odrębnej własności lokalu.

  W związku z powyższym Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie mogła dla swoich mieszkańców przygotować wymagane przez Kancelarie Notarialne dokumenty dopiero po otrzymaniu zaświadczenia z Urzędu Miasta w Pabianicach.

  Prosimy więc Państwa o cierpliwość mając nadzieję, że procedura wydawania zaświadczeń będzie postępowała bez zbędnej zwłoki.

  Z poważaniem,

  Sławomir Urbańczyk, Pełnomocnik Zarządu PSM ds. kontaktu z mediami

  tel.513 097 463

  Udostępnij