• News will be here
 •  

  Oto ważna informacja dla rodziców przyszłych przedszkolaków i pierwszoklasistów. Od lutego rusza nabór do miejskich placówek.

  Luty obfituje w wiele dat, o których rodzice przedszkolaków muszą pamiętać. Od 4 do 15 lutego należy składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci już uczęszczających. Rekrutacja dla nowych przedszkolaków potrwa od 28 lutego do 15 marca. Co prawda dokładna liczba miejsc znana będzie 27 lutego, ale ratusz szacuje, że znajdzie się miejsce dla 500-550 maluchów.

  Rodzice zawsze obawiali się, czy ich pociecha zostanie przyjęta do placówki. Z roku na rok jest coraz lepiej. Podczas ubiegłorocznego naboru znaleziono miejsce dla wszystkich zadeklarowanych przedszkolaków.

  – Bardzo ważne są kryteria dodatkowe, dzięki którym zwiększa się szansa na przyjęcie dziecka do przedszkola. Rodzeństwo w tym samym przedszkolu daje dodatkowe 5 punktów – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta. – Dziecko, którego rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, to dodatkowe 3 punkty.

  Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka 8 godzin lub więcej daje 2 punkty. Dziecko uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do żłobka miejskiego w Pabianicach otrzyma 2 pkt. Dziecko mieszkające w obrębie kilometra od przedszkola otrzymuje dodatkowy punkt.

  Ważna informacja jest taka, że we wniosku można wskazać maksymalnie trzy placówki w kolejności preferencji. Rodzice, którzy wskażą większą liczbę placówek „dla zwiększenia szansy”, muszą wiedzieć, że i tak będą rozpatrywane tylko trzy wnioski. Może zdarzyć się sytuacja, że dziecko zakwalifikuje się do trzech przedszkoli. Ważne, żeby rodzice potwierdzili w terminie jedno wybrane, aby nie blokować miejsca w pozostałych placówkach.

  22 marca rodzice dowiedzą się, czy ich dziecko dostało się do przedszkola czy też nie. Od 25 do 27 marca trzeba udać się do placówki i podpisać oświadczenie, że zgadzamy się, by dziecko tam uczęszczało. 2 kwietnia ponownie zostaną wywieszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych maluchów.

  Nabór do szkół podstawowych rusza od 1 lutego i potrwa do 28 lutego. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci zgłoszone z rejonu danej szkoły.

  – Przyjęcie kandydatów spoza rejonu i spoza miasta nastąpi w przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc. Tutaj również obowiązują kryteria dodatkowe – informuje rzecznik.

  I tak rodzeństwo w tej samej szkole ma 3 pkt., rodzice dziecka pracują w pobliżu szkoły lub opiekunowie wskazani przez rodziców, zajmujący się nim pod ich nieobecność mieszkają w pobliżu szkoły – 2 pkt., wielodzietność troje i więcej dzieci – 3 pkt., inne uzasadnione okoliczności wskazujące na potrzebę uczęszczania ucznia do danej szkoły – 2 pkt.

  11 marca podane zostaną listy zakwalifikowanych dzieci. Od 12 do 15 marca należy udać się do szkoły, by podpisać oświadczenie woli przyjęcia ucznia. Należy potwierdzić to w terminie, by nie blokować innym miejsca. 29 marca ponownie do publicznej wiadomości zostanie podana lista pierwszoklasistów, którzy dostali się do danej szkoły.

  Udostępnij