• News will be here
 •  

  25 stycznia odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pabianicach w trakcie jej 4-letniej kadencji.

  Rada została powołana przez starostę 27 stycznia 2015 roku. W jej skład wchodzili: Krzysztof Górny, Ryszard Grenda, Leszek Kuliberda, Renata Krysiak, Paweł Otomański, Mieczysław Pajszczyk, Jerzy Dróżdż, Czesław Dzierżawski, Henryk Brzyszcz, Robert Jakubowski i Paweł Rózga.

  W minionej kadencji głównymi tematami posiedzeń były m.in.: ocena sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach oraz racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy; zaopiniowanie Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz podziału środków Funduszu Pracy, w tym środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na każdy kolejny rok kalendarzowy; zasady organizowania miejsc pracy w ramach aktywnych programów rynku pracy; zaopiniowanie celowości realizacji Programów Aktywizacja i Integracja (PAI) oraz zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu, takich jak: technik masażysta, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk, technik usług kosmetycznych, technik automatyk, technik urządzeń dźwigowych, technik optyk, kierowca mechanik, higienistka stomatologiczna, fryzjer, sprzedawca i asystent stomatologa.

  Starosta Krzysztof Habura podziękował Radzie za otwartość na podejmowane inicjatywy, za cenne wskazówki i wsparcie w rozwiązywaniu szczególnie trudnych problemów dotyczących bezrobocia i rozwoju lokalnego rynku pracy.

  Nowa Powiatowa Rady Rynku Pracy, która jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w zakresie zagadnień rynku pracy, zostanie powołana już w lutym.

  Udostępnij