•  

    W Walentynki, 14 lutego, w pabianickiej komendzie pożegnano dotychczasowego komendanta powiatowego policji insp. Cezarego Petrusa. Jednocześnie wprowadzono jego następcę mł. insp. Tomasza Szweda.

    W ceremonii uczestniczył komendant wojewódzki policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, kadra kierownicza pabianickiej komendy, a także przedstawiciele władz miasta, powiatu, władz samorządowych oraz kierownictwo Prokuratury Rejonowej w Pabianicach.

    Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości dotychczasowy komendant insp. Cezary Petrus pożegnał się ze sztandarem jednostki. W trakcie uroczystości nie zbrakło ciepłych słów, podziękowań i życzeń dla ustępującego komendanta, jak również gratulacji dla jego następcy. 

    Udostępnij