• News will be here
 •  

  Od 15 lutego udostępniona została dla podatników usługa Twój e-PIT będąca uproszczeniem w rozliczaniu zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok.

  Zeznania będą przygotowane automatycznie w systemie teleinformatycznym na podstawie danych będących w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tj. m.in. w oparciu o dane przekazane w informacjach przez płatników oraz dane przekazane przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku podatnik przekazał 1% podatku należnego).

  KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników. Zeznania podatkowe będą dostępne na Portalu Podatkowym pod adresem www.podatki.gov.pl od 15 lutego do 30 kwietnia.

  – Podatnicy, którzy nie będą chcieli skorzystać z zaproponowanej nowej formy rozliczenia, będą mogli nadal rozliczać się z urzędem skarbowym, składając zeznanie podatkowe w formie papierowej lub elektronicznej – mówi Zdzisław Jurga, naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach.

  Kogo dotyczy usługa Twój e-PIT

  W przypadku rozliczeń za 2018r. zeznania podatkowe w ramach usługi Twój e-PIT będą dostępne dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37, które rozliczają się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, a także dla podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

  Miejsce udostępnienia usługi Twój e-PIT

  Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym. Aplikacja, w której udostępnione zostaną zeznania podatkowe, będzie zapewniała podatnikom nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego do organu podatkowego.

  Zakres czynności dostępnych dla podatnika

  Zeznanie podatkowe podatnik będzie mógł: – zweryfikować i zaakceptować bez zmian; – zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS wybranej OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego) lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. o kwoty odliczeń) i następnie je zaakceptować; – nic nie robić – wtedy z upływem terminu składania zeznań rocznych (z dniem 30 kwietnia) zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; – odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

  Akceptacja przez podatnika udostępnionego za pośrednictwem Portalu Podatkowego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie (tj. przed 30 kwietnia) bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.

  Niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja). Automatyczna akceptacja nie ma jednakże miejsca w sytuacji, gdy podatnik złożył zeznanie samodzielnie, nie korzystając z usługi Twój e-PIT.

  Podatek do zapłaty

  W przypadku podatników, których zeznania zostaną zaakceptowane w sposób automatyczny, a z zeznania będzie wynikała kwota do zapłaty, organ podatkowy będzie zobowiązany poinformować podatnika w terminie miesiąca, od upływu terminu do złożenia zeznania, o kwocie podatku do zapłaty. Jednocześnie za okres od upływu terminu do zapłaty podatku do terminu określonego w informacji (7 dni od dnia doręczenia informacji) podatnikowi nie będą naliczane odsetki podatkowe.

  Nadpłata

  Począwszy od 1 stycznia 2019r. skrócony został termin zwrotu nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z 3 miesięcy do 45 dni, o ile zeznanie zostanie złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W przypadku zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej termin zwrotu nadpłaty nie uległ zmianie, urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić ją w terminie trzech miesięcy.

  – Jak co roku, w Centrum Obsługi Urzędu Skarbowego w Pabianicach przygotowaliśmy specjalne stanowiska komputerowe do składania zeznań, za pomocą których można samodzielnie lub z pomocą pracownika urzędu przesłać zeznanie roczne drogą elektroniczną – dodaje naczelnik Zdzisław Jurga.

  Udostępnij