• News will be here
 •  

  Od 1 marca wzrosną emerytury i renty. Jak co roku świadczenia objęte zostaną waloryzacją. W tym roku będzie to waloryzacja kwotowoprocentowa. Wzrosną także najniższe emerytury i renty.

  Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu wysokości świadczenia przez wskaźnik waloryzacji. W tym roku wynosi on 102,86 proc., co oznacza, że świadczenia wzrosną o 2,86 proc. Jeżeli jednak w wyniku takiego działania otrzymamy kwotę podwyżki, która będzie niższa niż 70 zł brutto, wówczas będziemy mieli do czynienia z waloryzacją kwotową.

  Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższy nam świadczenia, czyli emeryturę, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentę rodzinną, właśnie o taką kwotę, czyli 70 złotych brutto mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

  Kwota gwarantowanej podwyżki dla osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosić będzie 52,50 zł, a dla osób pobierających emeryturę częściową – 35 zł brutto.

  Z gwarantowanej kwoty waloryzacji skorzystać mogą tylko te osoby, które mają prawo do minimalnej emerytury, co oznacza, że muszą mieć staż ubezpieczeniowy równy 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Jeżeli osoba nie dysponuje takim stażem, nie może liczyć na gwarantowaną kwotę waloryzacji. W tym przypadku zostanie zastosowana waloryzacja procentowa.

  – Świadczenia waloryzowane są z urzędu, co oznacza, że klienci nie muszą w tym celu składać żadnych wniosków. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUSu decyzję z nową wysokością świadczenia po waloryzacji. Decyzje będą wysyłane pocztą. Zwaloryzowana kwota świadczenia będzie wypłacona w marcu, w terminie płatności dodaje rzecznik.

  Od 1 marca wzrasta też kwota minimalnej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z 1029 zł do 1100 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 772,35 do 825 zł oraz renta socjalna do 1100 zł.

  Udostępnij