• News will be here
 •  

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dofinansuje środkami z budżetu państwa nasz projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice – Ksawerów”.

  Miasto otrzyma 11,8 mln zł z brakujących 28,3 mln na modernizację linii tramwajowej i przebudowę ulicy Zamkowej. To marszałek województwa Grzegorz Szreiber wyraził chęć przekazania pieniędzy z puli ministerialnej, ale resort musiał wyrazić ostateczną zgodę. Pozytywna odpowiedź z ministerstwa nadeszła do Pabianic w ubiegłym tygodniu.

  W piśmie datowanym z 15 lutego 2019r. napisano, że „dofinansowanie środkami z budżetu państwa wkładu krajowego nie może przekroczyć poziomu 10% kosztów kwalifikowalnych projektu, wobec czego maksymalna kwota środków przekazanych z budżetu państwa na ten projekt wynosi 11.800.500 zł”.

  Prezydent Grzegorz Mackiewicz czeka na formalne potwierdzenie zapowiedzi marszałka. Zapewnia też, że brakujące 16,5 miliona złotych pozyskane zostanie z emisji obligacji bądź wygospodarowane ze środków własnych.

  Udostępnij