• News will be here
  • W czwartek, 21 lutego, byliśmy świadkami miłej uroczystości. W Urzędzie Stanu Cywilnego uhonorowano 13 małżeńskich par, które przeżyły ze sobą 50, a nawet 60 i 65 lat.

    Prezydenci Grzegorz Mackiewicz i Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek oraz kierownik USC Maria Klonowska wręczyli dostojnym Jubilatom medale, kwiaty oraz prezenty. Były też gratulacje i życzenia od najbliższych oraz odśpiewane „Sto lat”.

    W tym dniu jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego, tzw. żelazne gody, świętowali Irena i Józef Urbaniakowie, a diamentowe gody (60 lat razem) dwie pary: Irena i Grzegorz Biskupscy oraz Janina i Zygmunt Witowscy. Złote gody, czyli 50 lat razem, obchodziło 10 par: Urszula i Stanisław Augustyniakowie, Krystyna i Paweł Badziakowie, Jadwiga i Józef Bazanowie, Danuta i Jerzy Bednarkowie, Wanda i Mirosław Jakóbkowie, Bożena i Sylwester Jaksowie, Krystyna i Zdzisław Kaczyńscy, Anna i Zbigniew Kociszewscy, Krystyna i Lubomir Malinowscy, Janina i Mirosław Nowakowie.

    Udostępnij