• News will be here
 •  

  Od 15 kwietnia do 15 maja potrwa wiosenna deratyzacja miasta.

  Akcja na szeroką skalę przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną i jesienią, co wynika z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

  Ważne, żeby odbyła się jednocześnie w całym mieście – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, wolno stojących komórkach i pomieszczeniach gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, lokalach gastronomicznych, hotelach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, schronisku dla zwierząt, na terenach gospodarstw rolnych, a także w urządzeniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz węzłach ciepłowniczych.

  – Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji mają właściciele bądź inne podmioty zarządzające nieruchomością na terenie Pabianic – dodaje rzecznik.

  Przed wyłożeniem trutki należy usunąć wszelkie odpady, które mogą stanowić pożywienie dla gryzoni, umieścić ostrzeżenie o wyłożeniu preparatu, uzupełniać preparat w trakcie trwania deratyzacji. Padłe odszczurzania.

  Akcję nadzorują straż miejska i wydział ochrony środowiska UM.

  Udostępnij