•  

  W miniony weekend pracownicy firmy Adamed wraz z rodzinami sadzili drzewa i sprzątali las.

  Adamed Pharma SA – firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów – w swojej działalności kieruje się zasadą lekarską: „po pierwsze, nie szkodzić”, która obowiązuje na etapie produkcji i ma ogromny wpływ w odniesieniu do środowiska naturalnego. Oprócz działań o charakterze inżynieryjnym, procesowym i technologicznym Adamed prowadzi wiele konkursów i akcji edukacyjnych zmierzających do podnoszenia świadomości i kształtowania właściwych postaw wśród pracowników, mając na uwadze ogromne znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym z przejawów takiej działalności była akacja sadzenia drzew w Porszewicach i sprzątanie kampinosu, która odbyła się 6 kwietnia, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi.

  Celem akcji było propagowanie zrównoważonego podejścia do środowiska naturalnego, jak i edukacja w odniesieniu do zachodzących zmian klimatu na Ziemi. Współpracownicy Adamed Pharma dzień wolny od pracy postanowili wraz z dziećmi przeznaczyć na proekologiczne aktywności, jakimi było sadzenie drzew i sprzątanie lasów. Tego dnia udało się posadzić przeszło 1600 dębów i zebrać setki kilogramów śmieci.

  To nie jedyne osiągnięcia, którymi firma może pochwalić się w działaniach na rzecz ekologii. W zeszłym roku dla dzieci pracowników zorganizowany został konkurs na zabawkę z recyklingu. Aby wziąć w nim udział, chętni musieli przygotować zabawkę stworzoną z odpadów, materiałów, które stały się bezużyteczne w naszym codzienny życiu. Wpłynęło przeszło 100 wspaniałych prac. Inną ciekawą inicjatywą realizowaną przez pracowników firmy jest bardzo wnikliwa segregacja odpadów. W ciągu ostatnich dwóch latach zostało wysegregowanych 310 ton tektury i makulatury. W ten sposób Adamedowi udało się ocalić 5270 dorosłych drzew.

  Od kilku lat na terenie zakładów prowadzona jest także zbiórka plastikowych nakrętek od butelek. Środki pozyskane ze sprzedaży surowca pozwoliły na zakup prezentów komunijnych – rowerów dla dzieci z Domu Dziecka w Porszewicach.

  Marzeniem działu BHP, PPOŻ i ochrony środowiska w Adamed Pharma jest propagowanie i rozpowszechnianie podobnych akcji prośrodowiskowych wśród lokalnej społeczności. Wierzymy, że to się uda i kolejne akcje będą jeszcze bardziej spektakularne.

  Udostępnij