• News will be here
 •  

  21.783 złote i 13 groszy zebrano podczas ubiegłorocznej 12. kwesty na rzecz odnowy zabytków pabianickich cmentarzy. Zorganizowana była przez Stowarzyszenie Zjednoczenie Pabianickie.

  Za datki wrzucone do puszek kwestujących zostaną odnowione trzy pomniki. Dwa na cmentarzu ewangelickim to pomniki rodziny Kruchemówi Krzysztof Hile, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Zjednoczenie Pabianickie. – Trzeci znajduje się na cmentarzu katolickim w umownie nazwanej Alei Zapomnianych. To nagrobek Leokadii Wiśniewskiej z 1927 roku.

  Jak wyglądają zabytki

  Nagrobek Leokadii Wiśniewskiej (1927r.) jest nagrobkiem o cokole z jasnoszarego piaskowca z profilowaną podstawą i gzymsem, zwieńczony stalowym, kutym krzyżem. Inskrypcja wykuta prostą czcionką blokową. Piaskowiec jest silnie zniszczony przez porastającą mikroflorę Podczas prac konserwatorskich nagrobek zostanie zdezynfekowany, oczyszczony metodami chemicznymi i mechanicznymi, uzupełnione zostaną ubytki piaskowca, a następnie kamień zostanie zahydrofobizowany. Stalowy krzyż po uprzednim usunięciu farb i produktów korozji zostanie zabezpieczony i pomalowany.

  Nagrobki członków rodziny Krusche (koniec XIX w) to dwa pomniki w formie cokołów zwieńczonych niskimi krzyżami wykonane z kamienia tzw. „solniaka”, charakteryzują się bogatymi i dekoracyjnymi inskrypcjami wykutymi „szfabachą” oraz detalami w neoantycznym stylu. Kamień pokrywają zanieczyszczenia i nawarstwienia zatracające jego pierwotną urodę: grubokrystaliczną strukturę i białoszarą barwę. Prace konserwatorskie przywrócą pierwotny wygląd pomników i zatrzymają procesy niszczące. Nawarstwienia zostaną usunięte metodami chemicznymi, powierzchnia kamienia zostanie zdezynfekowana. Uzupełnione zostaną drobne ubytki oraz podkreślone zostanie piękne liternictwo inskrypcji. Na koniec powierzchnie pomników zostaną zabezpieczone preparatem hydrofobizującym.

  Udostępnij