• News will be here
  • Przedszkola miejskie ustaliły jeden termin zapisów na wakacyjne dyżury: od 3 do 14 czerwca.

    Wiemy już, jakie i kiedy przedszkola będą pełniły swe dyżury. I tak: 1-31 lipca Przedszkole Miejskie nr 11, ul. św. Jana 28; 1-12 lipca Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, ul. Warszawska 36A i Przedszkole Miejskie nr 13, ul. Mokra 19/23; 15-31 lipca Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Warszawska 53; 1-30 sierpnia Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Żytnia 13; 1-16 sierpnia Przedszkole Miejskie nr 16, ul. Bugaj 58; 19-30 sierpnia Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Odrodzenia 10.

    Udostępnij