• News will be here
 • W poniedziałek, w przededniu obchodów 30. rocznicy wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku, zwołana została uroczysta sesja Rady Powiatu.

  Uroczysta X Sesja Rady Powiatu rozpocznie się 3 czerwca o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury.

  W porządku obrad znalazło się przyjęcie stanowiska w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy wyborów parlamentarnych z 1989 roku.

  Oto jego treść: „Dążenia Polaków po II wojnie światowej do wolności zostały okupione wieloma ofiarami m.in. zrywów 1956 i 1970 roku. Wiara na lepsze jutro pojawiła się w latach 1980-1981 w czasie tworzenia „Solidarności”. Niestety, te nadzieje zgniotła ciemna noc stanu wojennego. Jednak w umysłach i sercach polskich obywateli pragnienie wolności trwało nadal i czekało na sprzyjający czas, by zamienić się w rzeczywistość.

  W dniu 4 czerwca 1989 roku w rezultacie ustaleń podjętych przy Okrągłym Stole odbyły się pierwsze w powojennej Polsce częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do przywróconego Senatu. Parlament, w skład którego weszli kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, wyzwolił w społeczeństwie nadzieję na budowę demokratycznego ładu w suwerennym państwie. Miliony Polaków przy pomocy kartki wyborczej zapoczątkowało głębokie przemiany ustrojowe w Polsce, a następnie w innych krajach bloku radzieckiego, przyczyniając się w kolejnych latach do poszerzenia Unii Europejskiej i NATO. Bez tego zwycięstwa nie byłoby dzisiaj Zjednoczonej Europy.

  Rada składa hołd wszystkim, którzy dzięki podziwu godnej postawie obywatelskiej doprowadzili do zwycięstwa pokojowej rewolucji 1989 roku. Rada docenia także rolę i pomoc papieża Jana Pawła II i Kościoła katolickiego w procesie demokratycznych zmian ustrojowych w Polsce.

  Rozwaga oraz gotowość stron zawartego porozumienia do kompromisu sprawiły, że możemy dzisiaj samodzielnie decydować o swojej przyszłości. 30. rocznica doniosłego wydarzenia pozostaje wciąż inspirującym przykładem obywatelskiego zaangażowania.”

  Zebrani wysłuchają na sesji okolicznościowych wystąpień Janusza Tomaszewskiego (byłego wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jerzego Buzka) oraz Grzegorza Krzyżanowskiego (radnego i przewodniczącego Rady Miasta Pabianic w 1990r.).

  W MOK-u dojdzie również do wręczenia Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia dla Urzędu Miejskiego i dla Starostwa Powiatowego.

  Udostępnij