•  

  Poniedziałkowa uroczysta sesja Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej upamiętniła 30-lecie częściowo wolnych wyborów.

  Sesja w MOK-u rozpoczęła się od powitania gości oraz przedstawienia stanowiska obu rad w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku.

  W treści stanowiska m.in. „(…)W dniu 4 czerwca 1989 roku w rezultacie ustaleń podjętych przy Okrągłym Stole odbyły się pierwsze w powojennej Polsce częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do przywróconego Senatu. Parlament, w skład którego weszli kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, wyzwolił w społeczeństwie nadzieję na budowę demokratycznego ładu w suwerennym państwie. Miliony Polaków przy pomocy kartki wyborczej zapoczątkowało głębokie przemiany ustrojowe w Polsce, a następnie w innych krajach bloku radzieckiego, przyczyniając się w kolejnych latach do poszerzenia Unii Europejskiej i NATO. Bez tego zwycięstwa nie byłoby dzisiaj Zjednoczonej Europy.

  Rada składa hołd wszystkim, którzy dzięki podziwu godnej postawie obywatelskiej doprowadzili do zwycięstwa pokojowej rewolucji 1989 roku. Rada docenia także rolę i pomoc papieża Jana Pawła II i Kościoła katolickiego w procesie demokratycznych zmian ustrojowych w Polsce(…)”.

  Następnie wykład okolicznościowy wygłosił były wicepremier Janusz Tomaszewski, działacz „Solidarności”, a także doktor Grzegorz Krzyżanowski, pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach.

  Podczas uroczystej sesji prezes okręgu łódzkiego PCK Jolanta Chełmińska wręczyła Odznaki Honorowe II stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża Starostwu Powiatowemu i Urzędowi Miejskiemu.

  Udostępnij