• News will be here
 •  

  Jak poinformował ratusz, w trybie pozakonkursowym odbył się wybór dyrektora Szkoły Podstawowej 14.

  Po konsultacji z radą pedagogiczną i radą rodziców prezydent Grzegorz Mackiewicz wskazał na stanowisko Beatę Jaśkiewicz (dotąd p.o. dyrektora). Kuratorium Oświaty w Łodzi pozytywnie zaopiniowało kandydaturę. Pani dyrektor obejmie więc funkcję 1 września, z początkiem nowego roku szkolnego.

  W poniedziałek, 3 czerwca, przeprowadzono konkursy na stanowiska dyrektorów dwóch przedszkoli i jednej szkoły podstawowej. Złożono po jednej ofercie do placówki.

  Kandydatury oceniła komisja złożona z przedstawicieli organu prowadzącego, kuratorium, rady pedagogicznej i rady rodziców danej placówki oraz nauczycielskich związków zawodowych – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Prezydent zatwierdził wyniki konkursu. Stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 od 1 września obejmie Barbara Olszewska (dotychczasowa dyrektor), Przedszkola Miejskiego nr 12 dotychczasowa Renata Włodarczyk, a Szkoły Podstawowej nr 16 Ilona Paszkiewicz (zamiast Włodzimierza Stanka).

  Kadencja dyrektora trwa 5 lat.

  Udostępnij