•  

  Prezesi spółek miejskich przedstawili sprawozdanie za ubiegły rok. Wszystkie odnotowały zysk – największy ZEC, a najmniejszy MZK. Przedstawiły też zrealizowane inwestycje.

  Największą inwestycją w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji była budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Dąbrowa. Kosztowała ponad 4 mln zł, a dotacja wynosiła 3,5 mln. Zakład wybudował również kilka kanałów w pojedynczych ulicach, m.in. Żabiej i Wierzbowej. Wszystkie inwestycje zamknęły się w kwocie ponad 6 mln zł. Spółce udało się osiągnąć zysk ponad 330 tys. zł. Jak powiedział prezes Rafał Kunka, pogoda sprzyjała i odnotowano dużą sprzedaż wody, co cieszy. Ponadto ZWiK prowadzi działalność usługową oraz dostarcza wodę ościennym gminom.

  Szpital bez długu

  Pabianickie Centrum Medyczne (spółka miejska) wypracowało przychody w wysokości 90 mln zł. To o 14 mln więcej niż w 2017 roku.

  Po poniesieniu kosztów wygenerowaliśmy dodatni wynik na poziomie 163.468 zł brutto, co świadczy o dobrej działalności spółki – powiedziała podczas konferencji Dorota Jędrzejczyk-Okońska, wiceprezes PCM.

  Z usług PCM skorzystało 227 tys. pacjentów, codziennie szpital odwiedza 634 pacjentów. Według pani prezes na uwagę zasługuje oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej, który był do tej pory piętą achillesową szpitala. Na przestrzeni trzech lat zdecydowanie poprawił jakość swoich usług oraz zredukował stratę z 1,6 mln zł do prawie 15 tys. zł.

  Kolejny oddział, gdzie odnotowaliśmy znaczną poprawę, to ortopedia, gdzie znacznie wzrosła liczba zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i nowość, którą wykonujemy od dwóch lat – endoprotezę stawu kolanowego. W 2018 roku liczba tych zabiegów wynosiła 400 – dodała pani prezes…

  więcej w papierowym wydaniu Nowego Życia Pabianic nr 26 z 2 lipca 2019r.

  Udostępnij