• News will be here
 •  

  Pabianice – po raz pierwszy – będą gospodarzem ogólnopolskiego zlotu asystentów rodziny. Trzydniowe zajęcia w formie wykładów i warsztatów potrwają od 9 do 11 września w Miejskim Ośrodku Kultury.

  VIII Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny organizują miasto Pabianice wraz z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Asystentów Rodziny.

  Asystenci rodziny z całego kraju spotkają się, żeby wymienić się doświadczeniami oraz poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Tematem przewodnim w tym roku są „Psychopedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” – poinformowała Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Pabianice będą reprezentowane przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej, w którym zatrudnionych jest 12 asystentów rodziny. W pierwszym półroczu 2019r. współpracowali oni ze 119 pabianickimi rodzinami.

  Do zadań asystenta należy m.in. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych i problemów wychowawczych z dziećmi, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podjęciu i utrzymaniu pracy zarobkowej. Asystent rodziny może zostać przydzielony na wniosek pracownika socjalnego lub na mocy decyzji sądu rodzinnego.

  Udostępnij