• News will be here
 •  

  Ulica Warszawska doczeka się przebudowy. Pieniądze przyznał rząd.

  Przebudowa ulicy Warszawskiej, na odcinku od Dużego Skrętu do granic miasta, wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej znalazła się na liście projektów ujętych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Łódzki Urząd Wojewódzki poinformował właśnie o wynikach naboru.

  Co zostanie zrobione? Przebudowa nawierzchni drogi na długości 754 m i dostosowanie jezdni do kategorii KR3 wraz z budową ścieżki rowerowej i chodnika po stronie wschodniej; przebudowa przejść dla pieszych z ich dodatkowym doświetleniem; przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi: ul. Familijna, Nastrojowa; budowa zatok autobusowych oraz budowa kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej.

  Wartość zadania według zgłoszonego wniosku to 6.055.084 zł.

  Po raz pierwszy o pieniądzena ulicę Warszawską staraliśmy się bezskutecznie w 2016 roku z rządowegoProgramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019” mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta. – W 2019 wniosek został złożony ponownie do nowo powstałego Funduszu Dróg Samorządowych. Równocześnie wystąpiliśmy z wnioskami o dofinansowanie budowy ulicy Gruntowej i budowy ulicy Piaskowej, które nie zostały uwzględnione.

  Przebudowa Warszawskiej jest uzupełnieniem dla inwestycji „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap PabianiceKsawerów” oraz umożliwia rozwój całego osiedlaWidzewska”.

  Udostępnij