• News will be here
 •  

  W pierwszym łroczu tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w województwie łódzkim przeprowadził kontrolę zwolnień lekarskich pod względem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Zakwestionowano 2 tys. zwolnień na 1,65 mln zł.

  ZUS ma obowiązek kontrolować zarówno prawidłowość orzekania o niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich.

  W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić mówi rzecznik Monika Kiełczyńska.

  Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego polega natomiast na sprawdzeniu, czy osoba korzystająca ze zwolnienia, a tym samym świadczenia chorobowego, nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia.

  Jeżeli osoba korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot dodaje rzecznik.

  W ramach kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy przeprowadzono w I łroczu 2019 roku 18,5 tys. kontroli i wydano prawie 1250 orzeczeń korygujących datę odzyskania zdolność do pracy. Zwolnienia lekarskie skrócono o 4,9 tys. dnito ok. 1,3 tys. więcej niż w ubiegłym roku w tym samym czasie. W wyniku skrócenia zwolnień uzyskano 348,6 tys. zł. Przeprowadzono również 6,8 tys. kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich. Wydano prawie 750 decyzji odmawiających prawa do świadczeń w sumie na 1,3 mln zł.

  Tłumaczeniachorych”

  Jak zawsze podczas kontroli usłyszano arcyciekawe tłumaczenia zasiłkobiorców, którzy przebywali w pracy podczas zwolnienia. I tak jeden z prowadzących działalność gospodarczą stanowczo stwierdził, że do swojego gabinetu w miejscu pracy przychodzi słuchać muzyki relaksacyjnej, której nie może słuchać w domu, gdyż irytuje tym pozostałych domowników. W jednym z zakładów pracy kontrolujący zastał pracownika przebywającego na zwolnieniu, który tłumaczył, że właśnie przyjechał po żonę, która źle się poczuła, a pracuje w tej samej firmie co on. Jego uwadze uszło jedynie, że starał się przekonać do tego kontrolerów, będąc w firmowym ubraniu roboczym.

  Ubezpieczony w trakcie zwolnienia przebywał w zakładzie kosmetycznym, w stroju roboczym, w czasie wykonywania zabiegu kosmetycznego klientce. Próbował przekonać kontrolerów, że nie pracował. Z jego wyjaśnień wynikało, że strój założył, bo było mu zimno, a zabieg to nie usługa, ale przysługa dla znajomej.

  Zgodnie z przepisami prawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych obniża podstawę wymiaru świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, gdy ubezpieczony traci tytuł do ubezpieczenia chorobowego, np. w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę. Z tego tytułu w I łroczu w województwie łódzkim obniżone zostały zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne 2918 osobom (na 6,26 mln zł).

  W naszym województwie ZUS wstrzymał bądź obniżył świadczenia chorobowe na ponad 7,9 mln zł. W całym kraju kwota obniżonych i cofniętych świadczeń chorobowych od stycznia do końca czerwca tego roku wyniosła 104,2 mln zł.

   

  Udostępnij