• News will be here
 •  

  Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i losowej mogą ubiegać się o stypendia.

  Przyznawane są uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, zamieszkałym w Pabianicach.

  Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, kiedy dochód w rodzinie nie przekracza netto 528 złotych na osobę – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Wnioski można pobrać w szkole ucznia lub w Urzędzie Miejskim, w wydziale edukacji, kultury i sportu (ul. św. Jana 10), a następnie wraz z załącznikami o uzyskiwanych dochodach za sierpień należy złożyć do 15 września na dany rok szkolny w szkole lub Urzędzie Miejskim przy ul. św. Jana 10, II piętro pok. nr 1. Wnioski można również pobrać ze strony internetowej: www.bip.um.pabianice.pl

  Pomoc udzielana jest na 10 miesięcy. Pieniądze wypłacane są dwa razy w roku (w grudniu za 4 miesiące i w czerwcu za 6 miesięcy) na podstawie wydanej decyzji oraz imiennych rachunków przedstawionych przez rodziców ucznia. Pomoc udzielana jest na pokrycie kosztów udziału ucznia w zajęciach pozalekcyjnych (sportowych, kulturalnych, turystycznych i innych), zakup wyposażenia niezbędnego do celów edukacyjnych (podręczniki, odzież sportowa, przybory szkolne, pomoce naukowe itp.), przejazdu do szkoły oraz innych wydatków związanych z edukacją dziecka.

  Zasiłek przysługuje uczniowi w sytuacji losowej (choroba, śmierć rodzica, zalanie, pożar itp.).

  Wniosek na zasiłek wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację losową należy złożyć nie później niż dwa miesiące po zdarzeniu w szkole lub w wydziale edukacji, kultury i sportu UM przy św. Jana 10 – powiedziała rzecznik.

  Wnioski na zasiłki pobieramy tam, gdzie wnioski na stypendia.

  Udostępnij