• News will be here
 • Pabianice – po raz pierwszy – będą gospodarzem ogólnopolskiego zlotu asystentów rodziny. Trzydniowe zajęcia w formie wykładów i warsztatów potrwają od 9 do 11 września w Miejskim Ośrodku Kultury.

  VIII Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny z konferencją szkoleniową pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizują miasto Pabianice wraz z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Asystentów Rodziny.

  – Asystenci rodziny z całego kraju spotkają się, żeby wymienić się doświadczeniami oraz poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Tematem przewodnim w tym roku są „Psychopedagogiczne aspekty pracy asystenta rodziny” – poinformowała Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Pabianice będą reprezentowane przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej, w którym zatrudnionych jest 12 asystentów rodziny. W pierwszym półroczu 2019r. współpracowali oni ze 119 pabianickimi rodzinami.

  Do zadań asystenta należy m.in. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych i problemów wychowawczych z dziećmi, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podjęciu i utrzymaniu pracy zarobkowej. Asystent rodziny może zostać przydzielony na wniosek pracownika socjalnego lub na mocy decyzji sądu rodzinnego.

  Zlot odbędzie się 9, 10 i 11 września w Pabianicach. Większość zajęć zostanie zorganizowana w Miejskim Ośrodku Kultury (ul. Kościuszki 14).

  Planujemy udział ponad 200 gości z całej Polski. Zlot jest spotkaniem, na którym asystenci uzyskują konkretną wiedzę do wykorzystania w ich trudnej pracy mówi Mirosław Kołodziejczyk, koordynator konferencji z Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.

  Ten młody zawód (wprowadzony formalnie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2011) wymaga ciągłej uwagi, kształcenia. Zlot w Pabianicach jest okazją do wymiany doświadczeń i buduje u uczestników właściwy model asystentury.

  Udostępnij