• News will be here
 • W ratuszu w środę, 25 września, odbyło się losowanie numerów, które zostały przyporządkowane projektom dopuszczonym do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Pabianic na 2020 rok.

  Na liście znajduje się 16 projektów. Głosowanie na nie potrwa od 1 do 14 października. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Pabianic.

  Lista wygląda następująco:

  1. Wielkie litery do zdjęć i kamery – meganapis PABIANICE (projekt, zakup i oświetlenie liter z nazwą miasta)

  2. Pływająca fontanna na Lewitynie (zakup fontanny w celu uatrakcyjnienia oraz napowietrzenia zbiorników wodnych)

  3. Infrastruktura boiska na MOSiR-ze (dostosowanie terenu wkoło boiska do standardów umożliwiających organizację zawodów sportowych)

  4. Statek MS Mikołaj Kopernik – budujemy plac zabaw przy SP 3

  5. Boisko do piłki plażowej (beach soccera) wraz z bazą sprzętową (budowa boiska do piłki plażowej na PTC przy Sempołowskiej 3)

  6. Pabianicki mural (przy ratuszu przedstawiający Zamkową z dawnych lat)

  7. Kino letnie na Lewitynie (10 seansów plenerowego kina letniego na Lewitynie)

  8. Poprawa infrastruktury, warunków organizacji imprez w hali MOSiR (gruntowny remont pomieszczenia na terenie hali sportowej MOSiR)

  9. Postaw na książkę (zakup nowości wydawniczych do MBP)

  10. Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 (stworzenie terenu rekreacyjnego dla osób w różnym wieku)

  11. Oświetlenie w parku Wolności (wykonanie oświetlenia głównej alei)

  12. „Dziecięca remiza” – aktywny plac zabaw ze strażackimi motywami (budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Polnej)

  13. Ogólnodostępny plac zabaw na terenie SP 17 (budowa placu zabaw na aktualnym boisku (placu) szkolnym)

  14. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2

  15. „Dron – strażnik czystego powietrza” (zakup mobilnego laboratorium do badania stanu powietrza)

  16. Bezpieczny strażak – zakup ubrań specjalnych dla OSP Pabianice

  Każdy może zagłosować tylko raz w formie papierowej lub elektronicznej, oddając głos na maksymalnie trzy projekty. Mieszkańcy głosują osobiście. Nie dopuszcza się głosowania przez pełnomocników.

  Mieszkańcy mogą oddać swój głos poprzez: 1) wypełnienie i złożenie jednej karty do głosowania w Urzędzie Miejskim, ul. Zamkowa 16 w godzinach pracy urzędu albo 2) oddanie głosu w formie elektronicznej poprzez stronę budzet.um.pabianice.pl. Z jednego adresu e-mail może skorzystać maksymalnie 5 mieszkańców.

  Głos uznaje się za nieważny w przypadku: 1) głosowania przez osobę nieuprawnioną; 2) głosowania na karcie niezgodnej z obowiązującym wzorem; 3) braku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól na karcie do głosowania; 4) nieczytelnego wypełnienia karty do głosowania; 5) gdy został oddany na więcej niż trzy projekty; 6) gdy został oddany przed rozpoczęciem lub po upływie terminu głosowania.

  – W przypadku stwierdzenia wielokrotnego głosowania przez jednego mieszkańca wszystkie oddane przez niego głosy zostaną uznane za nieważne – informuje rzecznik prezydenta.

  Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 18 października.

  Udostępnij