• 101. rocznica odzyskania niepodległości skłoniła społeczność SP nr 2 im. Jana Pawła II do refleksji nad historią ojczyzny.

    8 listopada odbył się w szkole uroczysty apel ku czci poległych. O nadziei i pragnieniu zwycięstwa opowiadały piosenki i krótkie inscenizacje przygotowane przez uczniów klasy VI. Największe wzruszenie wywołał taneczny pokaz z biało-czerwonymi flagami do muzyki Vangelisa z filmu „Rydwany ognia” przygotowany przez klasy drugie.

    Apel był uhonorowaniem bohaterów narodowych, którzy wierni słowom przysięgi walczyli, mając w sercach nadzieję na odzyskanie wolności. Uroczystość przygotowały Katarzyna Foszpańczyk, Anna Berner i Agnieszka Meller.

     

    Udostępnij