• News will be here
 • Starostwo Powiatowe w Pabianicach otrzymało pismo z Ministerstwa Infrastruktury, z Departamentu Transportu Drogowego, w którym jest stanowisko dotyczące zastosowania kar pieniężnych w związku z wejściem w życie art. 140mb Prawo o Ruchu Drogowym.

  Kary będą nakładane w przypadku:

  – sprowadzania po dniu 31 grudnia 2019r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień  po dniu 31 grudnia 2019r. i niezarejestrowania  ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;

  nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019r. i niezawiadomieniu o tym starosty w terminie 30 dniu od daty nabycia lub zbycia.

   

  Udostępnij