• Miasto ogłosiło konkurs ofert na prowadzenie schroniska i noclegowni dla osób bezdomnych. Zabezpieczono na ten cel 300 tys. zł.

  Oferty w konkursie można składać do 19 lutego.

  – Do konkursu mogą przystąpić uprawnione oraz spełniające warunki podmioty i organizacje pozarządowe. Zadanie obejmuje prowadzenie całodobowego schroniska od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku, przez siedem dni w tygodniu, na nie mniej niż 30 miejsc noclegowych – mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

  Podopieczni schroniska mogą liczyć na m.in. wyżywienie, niezbędną odzież, możliwość umycia się, wyprania rzeczy osobistych i pomoc przedmedyczną.

  – W schronisku podejmowane są też działania polegające na uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności, pomocy w przezwyciężaniu trudności życiowych, aktywizowaniu przebywających w schronisku do wykonywania codziennych prac porządkowych na terenie placówki wymienia rzecznik.

  Noclegownia ma być prowadzona przez siedem dni w tygodniu, od godz. 18.00 do 8.00 w okresie jesienno-zimowym od 1 października do 31 grudnia. Oprócz noclegu zapewni ciepły posiłek, niezbędną odzież, dostęp do prysznica i pomoc przedmedyczną.

  W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych zagrażających zdrowiu lub życiu osoby przebywające w noclegowni mogą pozostać w niej również w ciągu dnia – dodaje Aneta Klimek.

  Aktualnie z noclegowni przy ul. Kościuszki korzysta ok. 30 osób z Pabianic.

  Udostępnij